Forten rondom Antwerpen - Fortengordel evenement op zondag 20 mei 2018


#1

Dit onderwerp ook op Openstreetmap ingevoerd om onder de aandacht van mappers te brengen; hier omdat een aantal locaties exclusief geopend zullen zijn, en ik in m’n eentje niet mag hopen er ook maart langs te fietsen, laat staan te documenteren.

Mocht onder uw aandacht brengen dat tijdens de tiende editie onder andere 24 forten en drie schansen geopend zullen zijn : niet alleen om mappers de gelegenheid te geven de toestand ter plekke in ogenschouw te nemen, doch ook om Mapillarianen in de gelegenheid te stellen aanzichten toe te voegen aan de beschikbare luchtfotos.

Daarbij een drietal -blijkens de site van de provincie- verrassende nieuwkomers : fort Ertbrand en het Mastenbos bij Kapellen, de schans van Schilde, Fort Haasdonk en Landmolen Kruibeke. Laat u niet verwarren door ‘2017’ in de link : www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/fortengordel-2017.html

Op www.fortengordel.be/programma/ ziet men dat ook Bornem, Koninghooikt, Lier, Steendonk en Walem exclusief geopend zullen zijn.

Op www.fortengordels.be/forten treft men een kaart / satellietfoto met de onderscheiden forten, schansen etc.

Voornemen Fort 7 en naastliggenden op te nemen, mocht u zich coördineren zodat beschikbare menskracht goed verdeeld zal zijn?


#2

In de gebouwen binnen mogen is wel uitzonderlijk.
Maar we zouden moeten weten wat echt exclusief is.
In Fort 7 zijn er natuurwandelingen door het jaar en in dat van Lier zal ik nog wel eens komen met de radio amateurs.
In Koningshooikt is/was er de motocross.